Asiat
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan? Esimerkiksi ihmisten mahdollisuutta saavuttaa täysi potentiaalinsa yhteiskunnassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteellä viitataan reiluuteen ja molemminpuoliseen vastuuseen: ihmiset ovat vastuussa toisistaan ja kaikkien vastuulla on varmistaa, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässä.

Kuva: Pixabay

Vuonna 2007 YK:n yleiskokous julisti helmikuun 20. päivän kansainväliseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päiväksi. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on keskeistä rauhallisen ja menestyksekkään yhteiselon turvaamiseksi maailmassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi toimet köyhyyden poistamiseksi ja kaikkien yhtäläisen ihmisarvon takaamiseksi ovat olennaisia.

Kuva: Pixabay

Miten esim. Keravalla? Aran tilaston mukaan Keravalla oli asunnottomia vuonna 2019 yhteensä71.  Vuonna 2020 Keravalla aloitti toimintansa turvakoti , joka on osa THL:n koordinoimaa verkostoa. Toimeentulotukea maksettiin vuonna 2019   kotitaloudelle yhteensä 7 778 198 euroa ja Kelan työttömyysturvaetuuksia  sai vuoden 2019 lopulla Keravalla 1353 henkilöä. Etuja maksettiin yhteensä 1 104 450 euroa.

Kuva: Pixabay

Kerava haluaa panostaa tekemänsä hyvinvointiselvityksen mukaan  mm. syrjäytymisen vähenemiseen, tarjoamalla lapsille, nuorille ja perheille helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen palveluita. Parantaa pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia ja vahvistaa työelämätaitoja. Antaa apua aikuisille mielenterveys- ja päihdeongelmiin varhaisessa vaiheessa. Varmistaa, että ikäihmiset pystyvät asumaan omassa kodissa ja elämään onnellista arkea ja että lapsen/nuoren huoliin tai ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kuva: Pixabay

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä näihin sisältyvästä eriarvoisuuden vähentämisestä ja terveyserojen kaventamisesta säilyy kunnilla. Väestön hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, elinympäristöön, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin, rakennuskannan ylläpitoon sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Kuva: Pixabay

Kuitenkin kuntien ja maakuntien välillä tulee olemaan yhteistyötä, joka on yksi keskeisistä tekijöistä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyöllä edistetään myös palvelujen saavutettavuutta kustannustehokkaasti. Maakuntien tulee tarjota tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi ja mm. vastata alueellisesti asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydentilan seurannasta ja arvioinnista. Erilaisten palveluiden jatkuvuus on varmistettava kuntien ja maakuntien välillä.

Kuva: Pixabay

Miten nämä toteutetaan? Asioita hoidetaan eri pisteissä, mutta hoituvatko ne kokonaisvaltaisesti? Jääkö jotain huomaamatta? Kuntalaisen tulisi löytää palvelut helposti yhdestä paikasta, josta tarvittavan tuen saisi. Tällöin apua olisi helpompi hakea ja  voitaisiin varhaisessa vaiheessa ryhtyä tukea vaativiin toimenpiteisiin.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *