Aluevaalit 2022
Sosiaalipalvelut ihmisten tueksi

Sosiaalipalvelut ihmisten tueksi

Aluevaalit lähestyvät. Aikaisempia kuntien vastuulla olevia palveluita tullaan siirtämään tuleville hyvinvointialueille. Terveys- sekä pelastustoimen palvelujen lisäksi siirtyvät myös jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät sosiaalipalvelut. Sosiaalipalvelut vastaavat mm.

  • asumisen ja taloudellisen tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen

Oman työnantajani Kelan etuudet ja palvelut ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kelalla on aluekohtaista tilasto- ja tutkimustietoa, joita hyvinvointialueet voivat hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

  • Kela myöntää sairaanhoidon korvauksia käynteihin, tutkimuksiin ja hoitoihin yksityisessä terveydenhuollossa sekä terveydenhuollon matkakustannuksiin.
  • Kela maksaa lääkekorvauksia sekä järjestää ja toimeenpanee erilaisia kuntoutuspalveluja kaikenikäisille asiakkaille.
  • Kelan toimeentulotuki on osa sosiaalihuoltoa, ja se liittyy tiiviisti hyvinvointialueiden sosiaalihuollon palveluihin.
  • Kunnat ja Kela tekevät jo nyt tiivistä yhteistyötä yhteisten asiakkaidensa tilanteiden hoitamisessa. Yhteistyö jatkuu myös tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

Näin ollen Kela tekee monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö edellyttää, että hyvinvointialueet ja kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä valtion että muiden julkishallinnon toimijoiden sekä järjestöjen kanssa palvelujen ja etuuksien hoitamisessa. Tavoitteena on varmistaa apua tarvitsevien ihmisten avuntarpeen toteutuminen ja palveluketjujen sujuvuus. Tässä Kelalla on tärkeä rooli asiakkaiden perustoimeentulon turvaajana sekä palvelujen tarjoajana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *