Mitä tänään?

Metsän hakkuut elokuussa

Metsän hakkuut elokuussa

Viime viikonloppuna, eli elokuun puolivälissä havaitsin mökkini lähellä jälleen tehdyn avohakkuita. Alue ei ole suuri, mutta kuitenkin. Näin Suomen luonnon päivänä 26.8. voi tätäkin asiaa nostaa esille, vaikka moni kehottaakin juhlimaan päivää rennosti ja pilke silmäkulmassa, mikä sekin on ok. Suomalaiset alkoivat oma-aloitteisesti liputtaa Suomen luonnolle siitä lähtien, kun sisäministeriö suositteli liputusta Suomi100-juhlavuotena. Luonnolle liputtaminen onkin suomalaisten itsensä aikaansaama traditio. […]

Hyvinvointia mittaamassa

Hyvinvointia mittaamassa

Filosofi Frank Martela kirjoitti Voima lehden 1/2023 talousosiossa artikkelin aiheesta Luoko talouskasvu onnea? Hän toteaa, että poliittisessa puheessa nousee usein esille se, että talouskasvu on välttämätöntä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Martelan mielestä bruttokanssantuotteen kasvattaminen on aika huono keino hyvinvoinnin kasvattamiseen. Sen sijaan perustarpeiden tyydyttäminen lisää onnellisuutta eli hyvinvointia. Myös talouskasvu ja ilmastotoimet asetetaan usein vastakkain. Ilmastotoimia tulisi Martelan mukaan tarkastella […]

Ikigai – Elämän tarkoitus?

Ikigai – Elämän tarkoitus?

Monesti itse kukin saattaa pohtia, että mikähän se on elämän tarkoitus? Miksi täällä ollaan? Yksi syy voi olla elää hyvä elämä ja löytää elämään onnea ja merkityksellisyyttä, ikigai. Japanin kielessä ikigai koostuu kahdesta osasta: iki (elää) ja gai (syy). Japanilaisen filosofian mukaan meillä jokaisella on ikigai, syy olla olemassa. Ikigai saattaa olla myös japanilaisten pitkän iän selitys varsinkin Okinawan saarella, […]

Itämeri

Itämeri

“Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja ja lupauksia sen hyväksi. Juhlinnan lisäksi Itämeripäivän tarkoituksena on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta.” (https://itameripaiva.fi/) “Vesien käyttö jätealtaana ja roskien loppusijoituspaikkana on ollut traditio vaikka kuinka kauan. Näkyvää saastumista […]

Kaupunkiviljely – askel kohti planetaarista kaupunkia

Kaupunkiviljely – askel kohti planetaarista kaupunkia

Olisiko hauskaa kevään tullessa upottaa kädet multaan lähellä kotiasi, ja pitkin kesää nauttia itse viljellyistä marjoista, salaateista, porkkanoista, perunoista ja muistakin vihanneksista ja juureksista? Tai kasvattaa vaikka kukkia? Kaupunkiviljelyllä tämä on mahdollista! Kaupunkiviljelystä on myös muuta hyötyä. Se tarjoaa ekosysteemipalveluita, tukee sosiaalista yhteenkuuluvuutta, oppimista, ruoan tuotantoa ja parantaa luonnon monimuotoisuutta. Keravalla on tällä hetkellä ainoastaan yksi viljelypalsta-alue, joka sijaitsee Talmantien […]

Sosiaalisen oikeudemukaisuuden teema 2023

Sosiaalisen oikeudemukaisuuden teema 2023

Kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää vietetään vuosittain 20.2. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta tuetaan parantamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa, turvaamalla alkuperäiskansojen oikeudet sekä poistamalla esteitä, joita ihmiset kohtaavat sukupuolensa, ikänsä, rotunsa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa, kulttuurinsa tai vammansa takia. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi myös toimet köyhyyden poistamiseksi ja kaikkien yhtäläisen ihmisarvon takaamiseksi ovat tärkeitä. Vuoden 2023 sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä tarjoaa mahdollisuuden edistää vuoropuhelua jäsenvaltioiden, nuorten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan, […]

Ekologinen jälleenrakennus

Ekologinen jälleenrakennus

Sitran ehdottaa tulevalle hallituskaudelle strategista mallia, joka nojaa ilmastoa ja luontoa vahvistavaan talouteen, datan vastuulliseen hyödyntämiseen, demokratian uudistumiskykyyn sekä osaamisen ja sivistyksen kehittämiseen. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, väestö vanhenee ja monimuotoistuu, verkostomainen valta voimistuu, teknologia sulautuu kaikkeen ja talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Sitra visioi, että Suomi ja suomalaiset menestyvät rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn […]

Muuttuva työelämä

Muuttuva työelämä

Maailmaa muuttuu ja muutoksilla on vaikutuksia meidän jokaisen hyvinvointiin. Väestö ikääntyy, monimuotoistuu ja keskittyy pitkälti kasvukeskuksiin. Työelämän ja toimeentulon tuomalla epävarmuudella, ekologisella kestävyyskriisillä sekä koetulla pandemialla ja kaikella muulla epävakaudella ympärillämme on vaikutuksensa. Myös työelämä muuttuu vääjäämättä. Luopuminen fossiilisista polttoaineista ja resurssien ylikuluttaminen hävittää joitakin ammatteja, mutta toisaalta myös luo myös uusia. Tällaisessa tilanteessa tulee panostaa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä ihmisten […]

Vallankumouksesta neljänteen

Vallankumouksesta neljänteen

Ensimmäinen teollinen vallankumous alkoi Isosta-Britanniasta 1700-luvulla ja jolla oli merkittäviä teknologisia, taloudellisia, sosioekonomisia ja kulttuurisia vaikutuksia ympäri maailmaa. Maatalousvaltaiset yhteiskunnat siirtyivät kohti teollista tuotantoa, mikä tarkoitti kokonaan uusien osaamistarpeiden, toimintatapojen ja työelämän käytäntöjen oppimista. Toinen teollinen vallankumous alkoi 1800-luvun loppupuolella ja synnytti massatuotannon, jossa oli ensimmäistä kertaa mahdollista hyödyntää myös sähköenergiaa tuotannon tehostamisessa. Tiede kehittyi valtavin harppauksin, ja koulutuksen merkitys […]

Megatrendit

Megatrendit

Sitra julkaisi megatrendikatsauksen edellisen kerran alkuvuodesta 2020. Vaikka viime vuosien kriisit ovat työntäneet liikkeelle isojakin muutoksia, ei megatrendeissä tapahdu radikaaleja muutoksia. Megatrendien olennaisena tehtävänä onkin muistuttaa, että meillä on edelleen kiire palauttaa luonnon kantokyky ja tarttua hyvinvoinnin haasteisiin, vahvistaa ja puolustaa demokratiaa ja osallisuutta sekä varmistaa, että taloutta ja teknologiaa kehitetään ja hyödynnetään reilusti ja kestävästi. Nyt vuoden 2023 päivityksessä […]