Mitä tänään?

Ennaltaehkäisemällä parannamme nuorten mielenterveyttä

Ennaltaehkäisemällä parannamme nuorten mielenterveyttä

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. (WHO 2013) Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan 30 prosenttia nuorista tytöistä kertoi kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta . Vuosina 2013‒2019 ahdistuneisuutta oli kokenut 13‒20 prosenttia. Pojista noin kahdeksan prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta vuonna 2021. Vastaava osuus vuosina 2013‒2019 oli 5‒7 prosenttia. […]

Sote-alan palkat ja työolot kuntoon

Sote-alan palkat ja työolot kuntoon

Keski-Uusimaa lehdessä julkaistiin 10.1.2022 minun ja Vantaan kaupunginvaltuutettu Vaula Norrenan kanssa kirjoitettu artikkeli Sote-alan palkoista ja työoloista. Sote-alalla on nyt kova työvoimapula. Alalta on lähtenyt kokonaan pois paljon sairaanhoitajia, vanhusten hoitajia ja lastensuojelutyöntekijöitä. Työ on rankkaa, sitä on paljon. Työolot ja palkkaus eivät useinkaan vastaa työn vaativuutta. Alueuudistuksessa on mahdollisuus korjata työolot ja palkat paremmiksi. Kun kaikki aloitetaan puhtaalta pöydältä, […]

Sote ja hankinnat osana kustannussäästöjä

Sote ja hankinnat osana kustannussäästöjä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on palvelujen parantamisen ohella hillitä hyvinvointialueiden kustannusten kasvua. Kustannusten kasvupaineet johtuvat erityisesti siitä, että väestön ikääntyminen nykyisillä yleisillä elintavoilla tilastollisesti lisää hoito- ja hoivapalvelutarpeita. Myös nuorten akuuttien mielenterveys-, päihde- sekä elämänhallintaan liittyvien ongelmien ratkaisut tarvitsevat riittävät resurssit. Jossain elämämme vaiheessa me kaikki, sinä ja minä, tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa […]

Hyödynnetään hyvinvointialueella digitalisaatiota ja etäpalveluita

Hyödynnetään hyvinvointialueella digitalisaatiota ja etäpalveluita

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa monien hyvinvointivaltion tärkeiden palveluiden tarjoamisen suurelle joukolle kätevästi myös digitaalisesti. Etäpalveluilla mahdollistetaan potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta ja hoitaminen. Hoitoon liittyvät päätökset sekä  suositukset perustetaan esim. videon välityksellä tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Digitaaliset palvelut tulee suunnitella ihmisten, ei niinkään palveluntarjoajien tarpeista.  Tekoälyratkaisuilla olisi mahdollista toteuttaa henkilökohtaisia ennaltaehkäiseviä täsmäneuvoja hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen. Toteutuksessa voisi käyttää […]

Sosiaalipalvelut ihmisten tueksi

Sosiaalipalvelut ihmisten tueksi

Aluevaalit lähestyvät. Aikaisempia kuntien vastuulla olevia palveluita tullaan siirtämään tuleville hyvinvointialueille. Terveys- sekä pelastustoimen palvelujen lisäksi siirtyvät myös jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät sosiaalipalvelut. Sosiaalipalvelut vastaavat mm. asumisen ja taloudellisen tuen tarpeeseen äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen muuhun fyysiseen, psyykkiseen, […]

Vanhuusväestön määrä kasvaa.

Vanhuusväestön määrä kasvaa.

Vanhuusväestön määrä kasvaa. Varmistetaan hyvinvointialueelle laadukas ja tarpeenmukainen iäkkäiden kotihoito. Iäkkäiden palvelutarve tulee lisääntymään, sillä väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2019 luvusta 548 000 aina lukuun 910 000 vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemasta Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden puheenvuorosta ”Sote ja ikääntymisen ongelmat – selviämispolun etsintää”. Vuoden 2018 lopussa Keravalla oli yli […]

Hyvinvointi ja sote

Hyvinvointi ja sote

Sosiaali-ja terveyspalvelujen (sote) tuottaminen siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden aluevaalit pidetään 23.1.2022. Vaaleissa ratkaistaan, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan alueilla toteuttamaan. Itselleni sote tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvää laatua ja palvelua. Näitä palveluita ovat mm. sosiaalitoimi (vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palvelut), terveyden- ja sairaanhoito sekä hoitotakuu. Hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa sekä sujuvoittaa hoitopolkuja, jolloin yksittäiset hoidot muodostavat  yhtenäisen […]

Kierrätys

Kierrätys

Ylen artikkelin https://yle.fi/uutiset/3-12123037 mukaan kolme agrologiopiskelijaa selvitti keskisuomalaisten sekajätepussien sisältöä.  Mitä löytyi? Liki viidennes roskapussien sisällöstä olisi kuulunut biojäteastiaan. Pakkausjätettä, eli muovia, kartonkia ja pahvia oli noin kolmannes pussien sisällöstä. 10 prosenttia roskapussien sisällöstä oli tekstiilejä ja jalkineita. Reilu viidesosa kaikesta roskiin päätyneestä oli sitä mitä pitääkin, eli sekajätettä.  Valtaosan sekajätteeseen päätyneestä materiaalista olisi voinut vielä hyödyntää uudelleen. Jätteiden kierrätysvelvoite […]

Ruokahävikki

Ruokahävikki

Oletteko koskaan kuorineet pakastimesta sulatettuja omenalohkoja? Minä olen. Pakasteesta löytyi reilu kolme litraa viime syksynä pakastettuja lohkoja. Kaikki eivät tulleet käytettyä mm. smoothiessa. Ja koska nyt vietetään hävikkiviikkoa, päätin tehdä niistä omenapiirakan, etteivät joudu hävikiksi. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa, joissa  vuosittain heitetään roskiin yli 100 miljoonaa kiloa ruokaa. Henkilöä kohden heitämme ruokaa pois keskimäärin 20–25 […]

Uudet luottamustehtävät

Uudet luottamustehtävät

Minut nimettiin 23.8. tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja henkilöstö- ja työllisyysjaoston varajäseneksi. Ensiviikolla vahvistettaneen myös nimitykseni Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi. Uuden luottamustehtävään valitun syksy pyörähtää käyntiin erinäisillä koulutuksilla.  Eilen oli ensimmäinen yleishallinnon lyhyt oppimäärä vallasta ja vallankäytöstä aiheina mm. miten päätöksenteko toimii ja mitä hallintomenettely on. Mitä ovat hallinnon ja päätöksenteon perusteet sekä lähtökohdat. Puhuttiin myös esteellisyydestä ja monesta muusta […]