Asiat
Tyttöjen päivä

Tyttöjen päivä

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään tänään  11.10. Päivä haluaa muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia.

Tänä vuonna tyttöjen päivän teemana on verkkohäirintä. Tyttöjen häirintä verkossa on este tasa-arvolle. Tyttöjen täytyy päästä käyttämään internetiä vapaasti ja turvallisesti. Sen avulla he voivat parantaa tulevaisuuttaan ja muuttaa maailmaa.

Planin teettämän tutkimuksen mukaan 42 % suomalaistytöistä on kohdannut verkkohäirintää. Vähemmistöihin kuuluvia tyttöjä häiritään 1,5 kertaisesti muihin tyttöihin verrattuna.

  • 86 % tytöistä on kohdannut toiseen henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa häirintää.
  • Yleisin häirinnän muoto (32 %) on seksuaalinen häirintä.
  •  Melkein kaikki häirintää kohdanneet tytöt ovat havainneet muihin kohdistuvaa kiusaamista (90 %).
  •  22 % tytöistä kertoo häirinnän lisääntyneen koronapandemian aikana.
  • Joka seitsemäs (14 %) tyttö on lopettanut jonkin sosiaalisen median kanavan käytön häirinnän vuoksi.
  • 28 % tytöistä rajoittaa mielipiteidensä ilmaisemista häirinnän vuoksi.

Tyttöjen kokema häirintä eri alustoilla:

Instagram67%
YouTube61%
Facebook43%
Jodel41%
Tik Tok40%
Snapchat36%
Twitter22%
WhatsApp19%
Twitch 5%
Jokin muu kanava11%
Tulevaisuus on digitaalinen, joten tyttöjen mahdollisuus toimia verkossa ilman pelkoa on kohtalonkysymys sen kannalta, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu.  Verkkohäirintä ja tyttöjen äänten rajoittaminen on loputtava. (Plan.fi)

Ihminen on aina häirinnän takana. Nämä alustat helpottavat häirintää koska ei olla fyysisesti läsnä. Syitä verkkohäirinnälle ovat mm. tunneköyhyys, empatiakyvyttömyys ja  syrjäytyneisyys. Näitä vähentämällä  pystytään vaikuttamaan häirinnän vähentämiseen.

Viranomaisten ja teknologiayhtiöiden on puututtava tyttöjen verkossa kohtaamiin uhkiin, purettava häirinnän mahdollistavat rakenteet ja puututtava kaikkeen verkkohäirintään ja -väkivaltaan. Internet täytyy muuttaa voimaksi, jolla voi edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. 

Sosiaalinen, Sosiaaliset Verkostot

Tytöillä tulee olla mahdollisuudet osallistua turvallisesti verkossa toimimiseen ja keskusteluun iästä, etnisyydestä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoleen liittyvistä tekijöistä tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta riippumatta.

Kuvat: Pixabay


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *