Sote-alan palkat ja työolot kuntoon

Sote-alan palkat ja työolot kuntoon

Keski-Uusimaa lehdessä julkaistiin 10.1.2022 minun ja Vantaan kaupunginvaltuutettu Vaula Norrenan kanssa kirjoitettu artikkeli Sote-alan palkoista ja työoloista. Sote-alalla on nyt kova työvoimapula. Alalta on lähtenyt kokonaan pois paljon sairaanhoitajia, vanhusten hoitajia ja lastensuojelutyöntekijöitä. Työ on rankkaa, sitä on paljon. Työolot ja palkkaus eivät useinkaan vastaa työn vaativuutta. Alueuudistuksessa on mahdollisuus korjata työolot ja palkat paremmiksi. Kun kaikki aloitetaan puhtaalta pöydältä, […]

Sote ja hankinnat osana kustannussäästöjä

Sote ja hankinnat osana kustannussäästöjä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on palvelujen parantamisen ohella hillitä hyvinvointialueiden kustannusten kasvua. Kustannusten kasvupaineet johtuvat erityisesti siitä, että väestön ikääntyminen nykyisillä yleisillä elintavoilla tilastollisesti lisää hoito- ja hoivapalvelutarpeita. Myös nuorten akuuttien mielenterveys-, päihde- sekä elämänhallintaan liittyvien ongelmien ratkaisut tarvitsevat riittävät resurssit. Jossain elämämme vaiheessa me kaikki, sinä ja minä, tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa […]

Hyödynnetään hyvinvointialueella digitalisaatiota ja etäpalveluita

Hyödynnetään hyvinvointialueella digitalisaatiota ja etäpalveluita

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa monien hyvinvointivaltion tärkeiden palveluiden tarjoamisen suurelle joukolle kätevästi myös digitaalisesti. Etäpalveluilla mahdollistetaan potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta ja hoitaminen. Hoitoon liittyvät päätökset sekä  suositukset perustetaan esim. videon välityksellä tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Digitaaliset palvelut tulee suunnitella ihmisten, ei niinkään palveluntarjoajien tarpeista.  Tekoälyratkaisuilla olisi mahdollista toteuttaa henkilökohtaisia ennaltaehkäiseviä täsmäneuvoja hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen. Toteutuksessa voisi käyttää […]

Hyvinvointi ja sote

Hyvinvointi ja sote

Sosiaali-ja terveyspalvelujen (sote) tuottaminen siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden aluevaalit pidetään 23.1.2022. Vaaleissa ratkaistaan, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan alueilla toteuttamaan. Itselleni sote tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvää laatua ja palvelua. Näitä palveluita ovat mm. sosiaalitoimi (vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palvelut), terveyden- ja sairaanhoito sekä hoitotakuu. Hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa sekä sujuvoittaa hoitopolkuja, jolloin yksittäiset hoidot muodostavat  yhtenäisen […]

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan? Esimerkiksi ihmisten mahdollisuutta saavuttaa täysi potentiaalinsa yhteiskunnassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteellä viitataan reiluuteen ja molemminpuoliseen vastuuseen: ihmiset ovat vastuussa toisistaan ja kaikkien vastuulla on varmistaa, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässä. Vuonna 2007 YK:n yleiskokous julisti helmikuun 20. päivän kansainväliseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päiväksi. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on keskeistä rauhallisen ja menestyksekkään yhteiselon turvaamiseksi maailmassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi […]