Olen ehdolla aluevaaleissa numerolla 12 Vantaa Kerava alueella

Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan, että apua tarvitseva lapsi pääsee lastensuojelun äärelle, että mielenterveyden häiriöstä kärsivä pääsee vastaanotolle ja että neuvolasta ja vammaispalveluista saa tukea ja apua helposti ja nopeasti. Hyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on siksi turvattava. 

Hyvinvointi kuuluu varallisuudesta, taustasta ja yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta kaiken ikäisille, kaikille sukupuolille, täällä syntyneille ja muualta muuttaneille.  Kaikilla hyvinvointialueemme asukkailla tulee olla hyvät edellytykset hyvinvoinnin rakentamiseen, terveyden edistämiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon. Hyvinvointialueen hankinnat tulee tehdä kestävästi huomioiden ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. 

Pitkäjänteisellä ennaltaehkäisevällä toiminnalla parannamme hyvinvointiamme ja sitä kautta luomme edellytykset myös taloudellisiin säästöihin. Akuuteista ongelmista ei voi tinkiä.

Olen ennen Keravalle muuttoa asunut pitkään Vantaalla. Työskentelen Kelassa IT-hankintapäällikkönä. Minulla on ylemmät korkakoulututkinnot sekä IT- että hankintatoimen alalta.

Luottamustoimeni

Toimin myös Tradenomien valtuuston puheenjohtajana, Keravan Vihreiden puheenjohtajana, Uudenmaan Vihreiden hallituksen jäsenenä sekä Kelan Akavalaisten hallituksen jäsenenä.

Olen Keravan varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen vastuualueena sote-asiat, henkilöstö- ja työllisyysjaoston varajäsen, Itä-Uudenmaan poliisiasian neuvottelukunnan jäsen sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen johtokunnan varajäsen.


SOMEA