Aluevaalit 2022
Vanhuusväestön määrä kasvaa.

Vanhuusväestön määrä kasvaa.

Vanhuusväestön määrä kasvaa. Varmistetaan hyvinvointialueelle laadukas ja tarpeenmukainen iäkkäiden kotihoito.

Iäkkäiden palvelutarve tulee lisääntymään, sillä väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2019 luvusta 548 000 aina lukuun 910 000 vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemasta Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden puheenvuorosta ”Sote ja ikääntymisen ongelmat – selviämispolun etsintää”. Vuoden 2018 lopussa Keravalla oli yli 75-vuotiaita 2541 ja Vantaalla 13401.

Hyvinvointialueen laadukas ja tarpeenmukainen iäkkäiden kotihoito edellyttää monipuolisia ja yksilöllisesti räätälöityjä palveluita. Ikääntyvien tuleekin kohdata moniammatillisia ja ihmisten sosiaaliset tarpeet huomioivia ammattilaisia. Heidän tulee erityinen kiinittää huomiota pienituloisiin sekä niihin vanhoihin ihmisiin, joilla ei ole sellaisia läheisiä, jotka kykenisivät helpottamaan heidän arkeaan. Suurin osa ikääntyvistä ihmisistä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Useimmat vanhukset selviäisivätkin omassa kodissaan tuettuna mm. siivous-, ateria-, pyykinpesu- ja ulkoilupalveluilla.

On tärkeää varmistaa että ikäihmiset jotka selviävät itsenäisesti päivä- tai kotihoitopalveluilla, eivät alueellisen palvelurakenteen vuoksi joudu raskaammin varustettuun yksikköön, jossa resursointi toteutetaan raskaamman hoidon vaatimusten mukaan. Vältetään ihmisten laitostumista.

Koronaepidemia aiheutti maailmanlaajuisen muutoksen, jossa terveydenhuollon avopalveluista 30–50 % kaikissa länsimaissa siirtyi verkkopalveluiksi. Tämä muuttaa terveyspalvelujen luonnetta. Arvioidaan, että noin puolet konsultaatioista voitaisiin hoitaa tietoverkon kautta. Potilaat voivat ottaa etäyhteyden itse tai hoitajan tukemana. Hoitajien ja lääkäreiden vastaanottoa voidaan tukea etänä. Lisäksi hoitoratkaisuja voidaan tukea tekoälyyn perustuvilla järjestelmillä. Vanhusten luona voidaan käydä henkilökohtaisen kontaktin lisäksi myös digitaalisesti, voidaan esimerkiksi päivittäin kysyä vointia tai muistuttaa lääkkeistä.

Mikä on vanhusväestön digitaitojen tilanne? Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen selvityksessä liki kolmannes vastanneista yli 70-vuotiaista piti uusien digipalvelujen käyttöönottoa liian vaikeana ja ettei saa tarvitsemaansa apua digipalvelujen käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että ikääntyville ihmisille on järjestettävä henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa. Digitalisaatio taitavissa käsissä parantaa elämänlaatua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *