Aluevaalit 2022
Hyvinvointi ja sote

Hyvinvointi ja sote

Sosiaali-ja terveyspalvelujen (sote) tuottaminen siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden aluevaalit pidetään 23.1.2022. Vaaleissa ratkaistaan, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan alueilla toteuttamaan.

Itselleni sote tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvää laatua ja palvelua. Näitä palveluita ovat mm. sosiaalitoimi (vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palvelut), terveyden- ja sairaanhoito sekä hoitotakuu. Hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa sekä sujuvoittaa hoitopolkuja, jolloin yksittäiset hoidot muodostavat  yhtenäisen kokonaisuuden. Näin sairautta pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin kokonaisvaltaisesti. Vaihtelu palveluiden tasossa eri alueilla voi olla vaihtelevaa, joten hyviä käytäntöjä tulee viedä sinne, missä ne parantaisivat palvelujen tasoa.

Perustetaan vaikuttavuus tietoon, jota on runsaasti saatavilla: miten palveluverkkoja tulee rakentaa, onko katvealueita tai päällekkäisyyksiä, miten ennaltaehkäistä sairauksia.  Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut tulokset ja vaikutukset. Varmistetaan hoitoonpääsy hoitopolkujen kautta, joita on helpompi toteuttaa suuren toimijan toimeenpanemana ja huolehditaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat saumattomasti yhteen.

Hyödynnetään mahdollisimman paljon digitalisaatiota ja pyritään samalle tasolle kuin yksityiset toimijat. Helpotetaan digitalisaation avulla arjen työtä niin, että on aikaa enemmän potilaille kuin byrokratian pyörittämiseen. Tehdään asiakaskohtaiset suunnitelmat, joihin kirjataan hoitopolut ja elämäntapamuutoksia tukevat asiakkaan omat tavoitteet, arkiset toimintatavat, laboratoriokokeet ja muut käynnit. Tehdyn suunnitelma kautta voidaa seurata aktiivisesti asiakkaan hyvinvointia. Otetaan käyttöön etävastaanotot ja muut etäpalvelut.

Ryhmitellään  asiakkaat, jolloin heille voidaan kohdentaa ja  tarjota juuri heidän tarvitsemiaan palveluita. Nimetään asiakkaille omalääkäri, omahoitaja ja oma tiimi.

Lisätään hyvinvointia sekä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *