Ennaltaehkäisemällä parannamme nuorten mielenterveyttä

Ennaltaehkäisemällä parannamme nuorten mielenterveyttä

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. (WHO 2013) Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan 30 prosenttia nuorista tytöistä kertoi kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta . Vuosina 2013‒2019 ahdistuneisuutta oli kokenut 13‒20 prosenttia. Pojista noin kahdeksan prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta vuonna 2021. Vastaava osuus vuosina 2013‒2019 oli 5‒7 prosenttia. […]

Sote-alan palkat ja työolot kuntoon

Sote-alan palkat ja työolot kuntoon

Keski-Uusimaa lehdessä julkaistiin 10.1.2022 minun ja Vantaan kaupunginvaltuutettu Vaula Norrenan kanssa kirjoitettu artikkeli Sote-alan palkoista ja työoloista. Sote-alalla on nyt kova työvoimapula. Alalta on lähtenyt kokonaan pois paljon sairaanhoitajia, vanhusten hoitajia ja lastensuojelutyöntekijöitä. Työ on rankkaa, sitä on paljon. Työolot ja palkkaus eivät useinkaan vastaa työn vaativuutta. Alueuudistuksessa on mahdollisuus korjata työolot ja palkat paremmiksi. Kun kaikki aloitetaan puhtaalta pöydältä, […]

Sote ja hankinnat osana kustannussäästöjä

Sote ja hankinnat osana kustannussäästöjä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on palvelujen parantamisen ohella hillitä hyvinvointialueiden kustannusten kasvua. Kustannusten kasvupaineet johtuvat erityisesti siitä, että väestön ikääntyminen nykyisillä yleisillä elintavoilla tilastollisesti lisää hoito- ja hoivapalvelutarpeita. Myös nuorten akuuttien mielenterveys-, päihde- sekä elämänhallintaan liittyvien ongelmien ratkaisut tarvitsevat riittävät resurssit. Jossain elämämme vaiheessa me kaikki, sinä ja minä, tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa […]

Hyödynnetään hyvinvointialueella digitalisaatiota ja etäpalveluita

Hyödynnetään hyvinvointialueella digitalisaatiota ja etäpalveluita

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa monien hyvinvointivaltion tärkeiden palveluiden tarjoamisen suurelle joukolle kätevästi myös digitaalisesti. Etäpalveluilla mahdollistetaan potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta ja hoitaminen. Hoitoon liittyvät päätökset sekä  suositukset perustetaan esim. videon välityksellä tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Digitaaliset palvelut tulee suunnitella ihmisten, ei niinkään palveluntarjoajien tarpeista.  Tekoälyratkaisuilla olisi mahdollista toteuttaa henkilökohtaisia ennaltaehkäiseviä täsmäneuvoja hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen. Toteutuksessa voisi käyttää […]

Sosiaalipalvelut ihmisten tueksi

Sosiaalipalvelut ihmisten tueksi

Aluevaalit lähestyvät. Aikaisempia kuntien vastuulla olevia palveluita tullaan siirtämään tuleville hyvinvointialueille. Terveys- sekä pelastustoimen palvelujen lisäksi siirtyvät myös jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät sosiaalipalvelut. Sosiaalipalvelut vastaavat mm. asumisen ja taloudellisen tuen tarpeeseen äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen muuhun fyysiseen, psyykkiseen, […]

Vanhuusväestön määrä kasvaa

Vanhuusväestön määrä kasvaa

Vanhuusväestön määrä kasvaa. Varmistetaan hyvinvointialueelle laadukas ja tarpeenmukainen iäkkäiden kotihoito. Iäkkäiden palvelutarve tulee lisääntymään, sillä väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2019 luvusta 548 000 aina lukuun 910 000 vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemasta Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden puheenvuorosta ”Sote ja ikääntymisen ongelmat – selviämispolun etsintää”. Vuoden 2018 lopussa Keravalla oli yli […]

Hyvinvointi ja sote

Hyvinvointi ja sote

Sosiaali-ja terveyspalvelujen (sote) tuottaminen siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden aluevaalit pidetään 23.1.2022. Vaaleissa ratkaistaan, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan alueilla toteuttamaan. Itselleni sote tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvää laatua ja palvelua. Näitä palveluita ovat mm. sosiaalitoimi (vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palvelut), terveyden- ja sairaanhoito sekä hoitotakuu. Hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa sekä sujuvoittaa hoitopolkuja, jolloin yksittäiset hoidot muodostavat  yhtenäisen […]