Hyvinvointia mittaamassa

Hyvinvointia mittaamassa

Filosofi Frank Martela kirjoitti Voima lehden 1/2023 talousosiossa artikkelin aiheesta Luoko talouskasvu onnea? Hän toteaa, että poliittisessa puheessa nousee usein esille se, että talouskasvu on välttämätöntä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Martelan mielestä bruttokanssantuotteen kasvattaminen on aika huono keino hyvinvoinnin kasvattamiseen. Sen sijaan perustarpeiden tyydyttäminen lisää onnellisuutta eli hyvinvointia. Myös talouskasvu ja ilmastotoimet asetetaan usein vastakkain. Ilmastotoimia tulisi Martelan mukaan tarkastella […]

Muuttuva työelämä

Muuttuva työelämä

Maailmaa muuttuu ja muutoksilla on vaikutuksia meidän jokaisen hyvinvointiin. Väestö ikääntyy, monimuotoistuu ja keskittyy pitkälti kasvukeskuksiin. Työelämän ja toimeentulon tuomalla epävarmuudella, ekologisella kestävyyskriisillä sekä koetulla pandemialla ja kaikella muulla epävakaudella ympärillämme on vaikutuksensa. Myös työelämä muuttuu vääjäämättä. Luopuminen fossiilisista polttoaineista ja resurssien ylikuluttaminen hävittää joitakin ammatteja, mutta toisaalta myös luo myös uusia. Tällaisessa tilanteessa tulee panostaa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä ihmisten […]

Megatrendit

Megatrendit

Sitra julkaisi megatrendikatsauksen edellisen kerran alkuvuodesta 2020. Vaikka viime vuosien kriisit ovat työntäneet liikkeelle isojakin muutoksia, ei megatrendeissä tapahdu radikaaleja muutoksia. Megatrendien olennaisena tehtävänä onkin muistuttaa, että meillä on edelleen kiire palauttaa luonnon kantokyky ja tarttua hyvinvoinnin haasteisiin, vahvistaa ja puolustaa demokratiaa ja osallisuutta sekä varmistaa, että taloutta ja teknologiaa kehitetään ja hyödynnetään reilusti ja kestävästi. Nyt vuoden 2023 päivityksessä […]

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan? Esimerkiksi ihmisten mahdollisuutta saavuttaa täysi potentiaalinsa yhteiskunnassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteellä viitataan reiluuteen ja molemminpuoliseen vastuuseen: ihmiset ovat vastuussa toisistaan ja kaikkien vastuulla on varmistaa, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässä. Vuonna 2007 YK:n yleiskokous julisti helmikuun 20. päivän kansainväliseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päiväksi. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on keskeistä rauhallisen ja menestyksekkään yhteiselon turvaamiseksi maailmassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi […]