Vanhuusväestön määrä kasvaa

Vanhuusväestön määrä kasvaa

Vanhuusväestön määrä kasvaa. Varmistetaan hyvinvointialueelle laadukas ja tarpeenmukainen iäkkäiden kotihoito. Iäkkäiden palvelutarve tulee lisääntymään, sillä väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2019 luvusta 548 000 aina lukuun 910 000 vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemasta Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden puheenvuorosta ”Sote ja ikääntymisen ongelmat – selviämispolun etsintää”. Vuoden 2018 lopussa Keravalla oli yli […]