Asiat
Ekologinen jälleenrakennus

Ekologinen jälleenrakennus

Sitran ehdottaa tulevalle hallituskaudelle strategista mallia, joka nojaa ilmastoa ja luontoa vahvistavaan talouteen, datan vastuulliseen hyödyntämiseen, demokratian uudistumiskykyyn sekä osaamisen ja sivistyksen kehittämiseen.

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, väestö vanhenee ja monimuotoistuu, verkostomainen valta voimistuu, teknologia sulautuu kaikkeen ja talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Sitra visioi, että Suomi ja suomalaiset menestyvät rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Tulevaisuuden tulee olla sellainen, jossa hyvinvoinnin perustana ovat pohjoismaiset ihanteet yhdistettynä eurooppalaiseen arvopohjaan: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, luonnon arvostus, laaja-alainen sivistys, oikeusvaltioperiaate, demokratia sekä reiluus. Ihmisten hyvinvointi on täysin riippuvainen ilmaston ja luonnon hyvästä tilasta. Luontokatoa, ilmastokriisiä ja luonnonvarojen ylikulutusta tulee katsoa kokonaisuutena. Meidän tulee tuntea riippuvuudet ja vaikutukset elolliseen luontoon ja luoda toimintatavat luonnon kestävälle käytölle. Luontolain säätämisellä voitaisiin ohjata luonnon elinvoiman palauttamista. Laki auttaisi havainnoimaan päätösten vaikutuksia luontoon laaja-alaisesti. Kohteena olisi erityisesti luontokadon pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Kiertotalous tulee juurruttaa Suomeen taloudellisten ohjauskeinojen ja lainsäädännön avulla. Yksi keino olisi perustaa Suomeen parhaita käytäntöjä skaalaava kiertotalouden kansainvälinen World Circular Economy Forum (WCEF) -osaamiskeskittymä, joka tuo vuosittain yhteen liike-elämän johtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan tämän hetken parhaista kiertotalousratkaisuista. Samalla tulisi toteuttaa kestävän kehityksen verouudistus, jolloin verotettaisiin haittoja eikä hyötyjä. Verouudistuksella on mahdollisuus edistää Suomessa reilua siirtymää hiilineutraaliin kiertotalouteen. Verotusta uudistamalla voidaan tukea työllisyyttä ja talouden kasvua sekä samalla vähentää päästöjä – ilman että kukaan putoaa kyydistä.

Satsaus sellaisiin digivihreisiin investointeihin kannattaa, jotka luovat työtä, toimeentuloa ja vientimahdollisuuksia. Painotetaan digitalisaatio- ja datatalousratkaisuja, jotka taklaavat ilmastokriisiä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta sekä kiertotaloutta. Hyödynnetään dataa ja tekoälyä tehokkaasti ja vastuullisesti julkisten palvelujen tarpeiden ennakoinnissa, jotta palveluiden saatavuus paranee. 

Ihmisten osaamista datatalouden perusteista tulee parantaa. Meillä tulee olla valmiudet osata käyttää uusia palveluita ja ymmärtää datavetoisen yhteiskunnan toimintaa.  Datatalouden tulee olla reilua ja keskittyä luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti. Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon datataloudessa.

Päätöksenteon ja hallinnon jatkuvalle sekä systemaattiselle kehittämiselle tulee luoda toimintatavat, joilla ihmiset pystyvät osallistumaan julkishallinnollisen valmisteluun ja päätöksentekoon.  Kehitetään uusia osallistumisen tapoja niin päättäjien, virkakunnan kuin kansalaisten keskuudessa.

Ihmisten informaatiolukutaito ja digitaalinen sivistys, eli muut digimaailman tiedot ja taidot tulee saada vastaamaan muuttuvan mediaympäristön haasteisiin. Tuleekin varmistaa, että digitaalinen informaatiolukutaito ja digitaalinen sivistys ovat läpileikkaavasti mukana eri koulutustasojen opetussuunnitelmissa.

Lähteenä käytetty Sitran julkaisua 1+4 strategista valintaa Suomelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *