Sosiaalisen oikeudemukaisuuden teema 2023

Sosiaalisen oikeudemukaisuuden teema 2023

Kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää vietetään vuosittain 20.2. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta tuetaan parantamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa, turvaamalla alkuperäiskansojen oikeudet sekä poistamalla esteitä, joita ihmiset kohtaavat sukupuolensa, ikänsä, rotunsa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa, kulttuurinsa tai vammansa takia. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi myös toimet köyhyyden poistamiseksi ja kaikkien yhtäläisen ihmisarvon takaamiseksi ovat tärkeitä. Vuoden 2023 sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä tarjoaa mahdollisuuden edistää vuoropuhelua jäsenvaltioiden, nuorten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan, […]