Korruptiosta

Korruptiosta

Vuonna 2021 tehdyssä maailmanlaajuisessa korruptiota koskevassa kyselyssä ilmeni, että neljäsosa ihmisistä joutui lahjomaan virkavaltaa saadakseen aivan tavallisia julkisia palveluita. Huonoin tilanne on Saharan etelän puolisessa Afrikassa, jossa lahjuksia maksoi 56 prosenttia ihmisistä. Poliisia ja viranomaisia piti korruptoituneina 36 prosenttia kyselyyn vastanneista. Maailmanlaajuinen korruptiobarometri on maailman suurin tutkimus korruption seurannasta. Se kysyy 114 000 ihmiseltä 107 maassa heidän näkemyksiään korruptiosta. Korruptiosta […]